مشخصات فنی مسباره

دلايل انتخاب مسباره به جاي ماسه سيليس

   

نظر به اينكه استفاده از ماسه سيليس به عنوان ساينده اي كه عموميت بيشتري نسبت به ساير ساينده ها در كشورمان داراست ارزيابي اين محصول با ماسه سيليس به صورت ذيل مطرح ميگردد.

 

 

1- با توجه به تقسيم بندي ساينده هاي سرباره اي در استاندارد SSPC-AB1   مسباره با داشتن حداقل سليكاي آزاد (سليس متبلور) زير 1%، در دسته A قرار دارد ،كه هيچگونه آلودگي زيست محيطي را بوجود نمي آورد.

 

در حالي كه درصد سليس آزاد در ماسه سيليس با توجه به درجه خلوص آن به بالاي 90% ميرسد  كه غبار حاصل از آن طي عمل بلاستينگ عامل دو بيماري خطرناك سيليكوسيس وسرطان ريه ميگردد.

 

 

2- حداقل ميزان سختي سرباره مس( مسباره )  مبني به استاندارد (ISO-11127-4 ) هفت موس ميباشد كه به روش اسلايد شيشه اي اندازه گيري ميشود و در مقايسه با ماسه سيليس به مراتب  داراي سختي بالاتري است

 

كه در نتيجه برخورد اين ساينده با سطوح،پاكسازي هرگونه جرم و زنگ،اكسيدهاي نوردي،و پوششهاي قديمي با ضخامتهاي بالا به راحتي انجام پذير ميباشد و آماده سازي سطح با فراهم شدن بيشترين چسبندگي ميان سطح و پوشش به بهترين نحو ممكن فراهم ميگردد.

 

3- بالا بودن چگالي مسباره (3.5gr /cm 3) عامل ديگري است كه باعث تسريع در عمل بلاستينگ ميگردد.

 

ساينده با شتاب بيشتري به سطح برخورد ميكند.حداقل چگالي در استاندارد ISO-11127-3    3/3 gr /cm 3  تعريف شده است.

 

4- مسباره به علت دارا بودن شكلي نامنظم و چند وجهي وبرخورداري از گوشه هاي تيز قادر به برداشتن هر گونه آلودگي از روي سطح بوده وبهترين زبري ورافنس را روي سطح ايجاد ميكنند كه در نتيجه آن تعداد نقاط فعال فلزي افزايش يافته و  بالاترين چسبندگي ميان  پوشش و سطح فراهم ميگردد.

 

5- قابليت بازيافت واستفاده مجدد به دليل بالا بودن خواص فيزيكي دليل ديگري است كه مقرون به صرفه بودن مسباره را توجيه مينماييد.

 

6- ميزان مصرف ماسه سيليس براي پاكسازي سطح تارسيدن به درجه تميزي سطح  SA2 1/2    منطبق با استاندارد 055900 – SIS   سوئدي براي هر سطح مربع 40 كيلوگرم ميباشد. اين در حالي است كه براي مسباره به 30 كيلوگرم قليل پيدا ميكند.بدان معني كه ميزان مصرف مسباره %33 پايين تر ازماسه سيليس ميباشد.

 

7- نرخ پاكسازي ماسه سيليس 12 متر مربع در ساعت ميباشد،اما مسباره قادر خواهد بود تا 20 مربع را در ساعت پاكسازي نمايد.در واقع سرعت پاكسازي وراندمان مسباره 67% بالاتر از ماسه سيليس است.

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فشارمورد نیاز برای کاربا دستگاه کمپرسور 

  آيا ميدانيد در حالت نرمال چه فشاري مورد نياز است؟

معمولاً براي كار با دستگاه كمپرسور فشاري معادل 7 بار (100psi ) مورد نياز ميباشد كه اگر فشار نازل دستگاه شما از 100psi به 90psi تقليل پيدا كند به دليل افت فشار براي بلاستينگ قطعه مورد نظر به 15 دقيقه زمان بيشتر و همچنين مواد ساينده بيشتري نياز خواهيد داشت.در واقع با هر واحد افت فشار،فشار دستگاه1/5 درصد افت كيفي توليد به همراه خواهد داشت و به ساينده وزمان بيشتري نياز پيدا خواهيد كرد.

با توجه به سالم بودن كمپرسور وبه كمك جدول زير مشروط به نو بودن نازل،براحتي ميتوان هواي مورد نياز براي هر شماره از نازل را پيدا نمود و در صورتي كه نازل جرم گرفته باشد،براي اينكه فشار تقليل پيدا نكند به هواي بيشتري نياز داريم كه براي جبران آن  ( 20CFM(CUBIC FEET PER MINUTE براي كلاه و %50 براي آنكه افت فشار نازل كهنه را جبران نمايد اضافه مينماييم.با اين حساب اگر شماره نازل 7 باشد،بنا بر جدول مقدار فشار لازم عبارت خواهد بود( 270CFM+20CFM ) به انضمام %50 براي گرفتگي نازل كه مجموعاً  425CFMميشود.يعني بايد كمپرسي را انتخاب نمود كه حداقل 425CFM باشد.

 

مسباره،سندبلاست،گریت،گارنت،ماسه،سیلیس،ماسه سیلیسی،فروش مسباره،فروش گارنت،ساینده،مسباره مات،مسباره براق،گرانیت،ماسه سند بلاست،سند بلاست،گریت مسباره،سرباره مس،خرید مسباره،،مسباره،سندبلاست،گریت،گارنت،ماسه،سیلیس،ماسه سیلیسی،فروش مسباره،فروش گارنت،ساینده،مسباره مات،مسباره براق،گرانیت،ماسه سند بلاست،سند بلاست،گریت مسباره،سرباره مس،مسباره چیست،قیمت روز مسباره،مشخصات مسباره